Επιστημονικός Υπεύθυνος

Ανδρέας Μουτσουδης
Πλαστικός Χειρούργος
Κούσκουρα 3 (1ος όροφος) Θεσσαλονίκη

https://drmoutsoudis.gr/